Modlitbová reťaz za život a rodinu

Srdečne vás pozývame zapojiť sa do 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá bude prebiehať v utorok 11. augusta 2020 od 0:00-24:00 hod. Modliť sa môžete kdekoľvek budete. Je potrebné si vybrať jeden alebo viac 30- minútových blokov, kedy sa budete modliť a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz

Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby

Hlavné úmysly modlitieb sú – za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť; za ukončenie zločinov na nenarodených deťoch a násilia na matkách; za pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi; za zachovanie Božieho plánu s rodinou a manželstvom