Milodary na pastoračné centrum pirjímame na číslo účtu :

Bankový účet Farského pastoračného centra: SK49 0900 0000 0050 4443 9501

SvOndreja 2017. © All rights reserved.

  • Design: ALANDESIGN.EU