Kontakt

Farský administrátor:  JCDr. Marek Ondrej

Výpomocný duchovný:  
ThDr.Radoslav Lojan, PhD.

Adresa:   Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01 Košice

Web.stránka: http://svondreja.sk/

E-mail:   info@svondreja.sk

Mobil:   0948 29 06 07

---------------------------------------

Bankový účet Farnosti sv. Ondreja, apoštola: SK43 0900 0000 0050 4444 0094

Bankový účet filiálky Horný Bankov: SK19 0900 0000 0051 1082 1603

---------------------------------------

Farnosť sv. Ondreja, apoštola v Košiciach, v časti Podhradová, vzhľadom k teritoriálnych hraniciam určeným v dekréte 701/13 zo 17.06.2013, má na svojom teritóriu nasledujúce ulice:

Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie, Dobšinského, Ďumbierska, Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Horolezecká, Huncovská, Hurbanova, Chrastie, Jahodná, Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska ceste, Lesná, Letecká, Lomnická, Májová, Malinová, Mánesova, Mengusovská, Nám. nádeje, Park mládeže, Pod kaštieľom, Pod šiancom, Pod vlekom, Polianska, Potočná, Slavkovská, Slovenského, Solisková, Suchodolinská, Športová, Štrbská, Tŕňová, Turistická, Urbánkova, Vihorlatská, Višňová, Vnútorný červený breh, Vodárenská, Vonkajší červený breh, Za štadiónom, Záhradná, Zoborská, Žľaby. Veriaci bývajúci na týchto uliciach patria do farnosti sv. Ondreja v Košiciach.

SvOndreja 2017. © All rights reserved.Design: ALANDESIGN.EU