Správa Cintorína sv. Rozálie:

Sídlo: Rozálska 11 (Budova pri kaplnke sv. Rozálie v areáli cintorína)

Mobil: 0911 757 989          0911 061 994

E-mail: cintorinsvrozalie@gmail.com


Bankový účet Cintorína sv. Rozálie: SK17 0900 0000 0051 1082 0766

SvOndreja 2017. © All rights reserved.Design: ALANDESIGN.EU