Rozpis svätých omší a modlitieb vo farnosti sv. Ondreja, apoštola


Pondelok: 16:00 Tichá adorácia, 17:00 Sv. omša
Utorok: 16:00 Modlitba ruženca, 17:00 Sv. omša
Streda: 17:00 Sv. omša, 08:00 - 22:00 Adorácia
Štvrtok: 17:30 Modlitba ruženca, 18:30 Sv. omša
Piatok: 16:00 Korunka BM, 17:00 Sv. omša
Nedeľa: 07:15 Modlitba ruženca, 08:00 Sv. omša, 09:15 Modlitba ruženca, 10:00 Farská Sv. omša


Farský kostol sv. Ondreja, apoštola

Sviatosť zmierenia: Hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: Hodinu pred večernou sv. omšou.


Farská kancelária: Pondelok 17: 45 - 18:30 (Radoslav Lojan)

Streda 07: 45 - 08:30 (Martin Harčár)

Piatok  15: 15 - 16:00 (Martin Harčár)


Kancelária sa nachádza na chóre chrámu sv. Ondreja na Podhradovej.Ak Vám uvedené termíny v žiadnom prípade nevyhovujú, volajte prosím na farské mobilné číslo: 0948 29 06 07Ďakujeme za pochopenie.

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie - Horný bankov:

Nedeľa:14:15 Sv. omša  15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

Správa Cintorínu sv. Rozálie a kaplnky sv. Rozálie:

Sídlo: Letná 47 (Budova Vych. tlačiarní pri Amfiteátri)

Mobil: 0911 757 989

E-mail: cintorinsvrozalie@gmail.com

 

Bankový účet Farnosti sv. Ondreja, apoštola: SK43 0900 0000 0050 4444 0094

Bankový účet filiálky Horný Bankov: SK19 0900 0000 0051 1082 1603

SvOndreja 2016. © All rights reserved.Design: ALANDESIGN.EU