Rozpis svätých omší a modlitieb vo farnosti sv. Ondreja, apoštola


Pondelok:

17:00 Tichá adorácia, 18:00 Sv. omša
Utorok:    

17:00 Modlitba ruženca, 18:00 Sv. omša
Streda:     

7:00 Sv. omša
Štvrtok:  

17:00 Modlitba ruženca, 18:00 Sv. omša
Piatok:    

17:00 Korunka BM, 18:00 Sv. omša
Nedeľa:  

07:15 Modlitba ruženca, 08:00 Sv. omša,
09:15 Modlitba ruženca 10: 00 Sv.omšaFarský kostol sv. Ondreja, apoštola

Sviatosť zmierenia: Hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: Hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok.

Deň pokánia: prvý piatok v mesiaci

Farská kancelária

Utorok 16:00 - 17:00

Štvrtok 16:00 - 17:00


Kancelária sa nachádza na chóre chrámu sv. Ondreja na Podhradovej.
V júli a auguste sa stránky vybavujú po večernej sv. omši.
Ak Vám uvedené termíny v žiadnom prípade nevyhovujú, volajte prosím na

farské mobilné číslo:0948 29 06 07.

Ďakujeme za pochopenie.


Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie - Horný bankov:

Nedeľa:14:15 Sv. omša  15:00 Korunka Božieho milosrdenstva


Kaplnka sv. Rozálie na cintoríne Rozália:


každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:15 


úmysel: za zosnulých členov farnosti ako aj tých, ktorí odpočívajú na cintoríne sv. RozálieSvOndreja 2017. © All rights reserved.Design: ALANDESIGN.EU